STANDARD ASC

 

 

ASC (Aquaculture Stewardship Council) jest międzynarodową organizacją non-profit, która wyznacza standardy środowiskowe i społeczne, celem poświadczania odpowiedzialnych i dobrze zarządzanych gospodarstw rybnych. To przyczynia się do zapewnienia dostępności owoców morza, zdrowia oceanów i utrzymania lokalnych społeczności, które opierają na tej działalności gospodarstwa w perspektywie długoterminowej.

 

Standard ASC jest uznawany na całym świecie jako najbardziej restrykcyjny oraz wiarygodny. Dzięki niemu konsumenci mają pewność, że kupowane ryby i owoce morza pochodzą ze zrównoważonych źródeł, które chronią środowisko naturalne. Każda organizacja, która chce posługiwać się logo ASC, musi przejść proces certyfikacji łańcucha dostaw, przeprowadzony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

 

Prawie wszystkie farmy należące do Mowi (a do 2020 już wszystkie) są certyfikowane standardem ASC, co oznacza, że nasza ryba dorasta w wyjątkowych warunkach, zarówno dla niej samej, jak i w poszanowaniu dla środowiska.

 

Certyfikat potwierdza także przestrzeganie przez nas surowych wymogów dotyczących żywienia ryb. Nasza ryba jest wolna od antybiotyków.

 

- Co oznacza logo ASC na produktach? -

  • Gwarantuje Konsumentowi, że produkt oznaczony symbolem ASC pochodzi z certyfikowanej farmy, której pracownicy dokładają znacznych starań, by ograniczyć do minimum negatywny wpływ na środowisko naturalne, chronią morza i oceany zapewniając zasoby ryb dla przyszłych pokoleń, przestrzegają surowych wymagań żywienia ryb i zapewniają odpowiedzialność społeczną.  
  • Producent, którego produkty oznaczane są logiem ASC prowadzi szeroką działalność innowacyjną i postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialnej akwakultury. 
  • Gwarantuje konsumentom kupującym produkty rybne oznaczone logiem ASC, że dany produkt uzyskany jest w zgodzie z restrykcyjnymi praktykami farmerskimi redukującymi wszelkie negatywne oddziaływania na środowisko naturalne oraz, że jest najwyższej jakości.