REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO marineharvestpolska.pl
 

1. Serwis marineharvest.pl podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

2. Wydawcą serwisu internetowego marineharvest.pl jest Marine Harvest Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309, Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000293627, NIP:9581574309, REGON: 220510788, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 1 087 500  zł, w całości wpłacony ("Wydawca"),

3. Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisu internetowego Wydawcy. Zarówno cały serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z serwisu internetowego marineharvestpolska.pl", zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na stronach serwisu internetowego, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy, c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

5. Mogą Państwo korzystać z serwisu internetowego Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisu internetowego.

6. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisu internetowego materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisie internetowym Wydawcy. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie internetowym Wydawcy na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

7. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w ramach serwisu internetowego Wydawcy, prosimy o kontakt na adres biuro@marineharvest.com

8. Niniejsze "Zasady korzystania z serwisu internetowego marineharvestpolska" nie ograniczają praw użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach serwisu internetowego Wydawcy.